israel bente 126.jpg
Stiftelsen hjelp til  vanskeligstilte

 

SØKNADSFRIST

1. Juni 2022

BRUK POST ELLER E-POST FOR Å KOMME I KONTAKT MED OSS

Stiftelsen sitt formål

Stiftelsen har som formål å gi økonomisk støtte til eldre og/ eller andre vanskeligstilte som bor i Øygarden kommune.

Enkeltpersoner, familier, organisasjoner, institusjoner eller lag og foreninger kan søke om støtte.

Med uttrykket eldre og andre vanskeligstilte mener vi personer som trenger hjelp på grunn av dårlig økonomi, nedsatt fysisk/kognitiv funksjonsevne, helsemessige og/eller sosiale problemer.

Bruk menylinjen øverst på siden for å lese mer

Stiftelsen hjelp til vanskeligstilte

 

        i Øygarden kommune

Adresse:          Postboks 316

                          5343 Straume

Org.nr:             877220982

Bank nr:          3638 50.26832

Leder:              Bjarte Dyvik Haugstvedt        

e-post:             stiftelsen.htv@gmail.com

webside:         shtv.no

Ta gjerne kontakt  på e-post, dersom det er noe dere vil spørre om vedrørende søknaden.  
Alle som ønsker å søke om økonomisk hjelp MÅ sende inn søknadsskjema som dere finner her.  
Bruk denne til å sende oss en e-post: