top of page

Stiftelsen hjelp til vanskeligstilte

 

Hvem kan søke ?

 

  Søker må oppfylle stiftelsens formål og være registrert i Øygarden kommune

Enkeltpersoner, familier, organisasjoner, institusjoner eller lag og foreninger kan søke om støtte. Med uttrykket eldre og andre vanskeligstilte mener vi personer som trenger hjelp på grunn av dårlig økonomi, nedsatt fysisk/kognitiv funksjonsevne, helsemessige og/eller sosiale problemer. 

 

Det er en stor fordel at en søker NAV om økonomisk hjelp før en søker Stiftelsen.

Har dere fått avslag fra NAV, legg det ved søknaden.

 

VIKTIG !!

Oppgi  referanse vi kan kontakte, som verge eller personer i det offentlige; 

lege, psykolog, behandler, helsesøster eller andre.

Stiftelsen gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte. Dette må dokumenteres,

legg ved siste ligning og bankutskrift over alle kontoer en disponerer.

Stiftelsen gir økonomisk hjelp til søkere som oppfyller stiftelsens formål. 

Denne hjelpen er som en gave og derfor er det ingen klagemuligheter ved avslag.

Dette er som regel en 1 gangs støtte i noen tilfeller gies det støtte opptil 2 ganger.

Søknader fra institusjoner og foreninger må inneholde konkrete prosjekter med kostnadsoverslag. Det er viktig at søknaden er tiltenkt målgruppen for Stiftelsen, eldre og andre vanskeligstilte. ( se vedtekter)

Alle søkere vil få svar

Alle søknader blir behandlet konfidensielt

Alle søknader vil bli makulert etter behandling

bottom of page