top of page

Stiftelsen hjelp til vanskeligstilte

 

Søknadsskjema

Her finner dere søknadsskjema. Fyll ut og send inn. Vi ønsker for sikkerhets skyld at dere sender inn søknadsskjema pr. post.

little Hands
Privatperson / familie

Privatpersoner og familier som bor i Øygarden kommune kan søke om økonomisk hjelp. Stiftelsens hovedmål er å gi økonomisk hjelp til eldre og andre vanskeligstilte. 

Alle søknadene blir behandlet konfidensielt og vil bli makulert etter behandling.

Klikk på søknadsskjemaet og fyll ut søknaden.  Ta utskrift av søknaden og send

den pr. post med vedlegg. 

løvetann Meadow
Institusjon / Lag og foreninger / Organisasjon

Institusjoner, Lag og foreninger og organisasjoner i Øygarden kommune kan søke om økonomisk hjelp. Stiftelsens hovedmål er å gi økonomisk hjelp til eldre og andre vanskeligstilte. Hjelpen skal ikke gå inn i driftsbudsjettet, men gies direkte til målgruppen.

Alle søknadene blir behandlet konfidensielt og vil bli makulert etter behandling.

Klikk på søknadsskjemaet og fyll ut søknaden.  Ta utskrift av søknaden og send den pr. post med vedlegg.

bottom of page