top of page

Stiftelsen hjelp til vanskeligstilte

                                

Styret i Stiftelsen hjelp til vanskeligstilte har fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret har bl.a. ansvar for å hente inn søknader om økonomisk støtte og vedta hvem som skal få tildelt støtten.

Alle søknadene blir behandlet konfidensielt og makulert etter behandling.

Søknadsfristen er  1. Mai og 1. november. 

Med utbetaling i  Mai-Juni og nov - des.

Vi vil nå presentere styret og varamedlemmer:

IMG_8038.jpg
Bjarte Dyvik Haugstvedt
Leder
Agnar Våge
Nestleder
Torbjørn Fjøren
Styremedlem
Marta Algrøy Misje
Styremedlem
Linda Asphaug
Styremedlem
IMG_8040.jpg
Torunn  Froli Haugstvedt
1. Vara
bottom of page